Download hier

relevante brochures

 

 

 

Offerte aanvragen

 

Offerte aanvragen

Uitgifte van aandelen

 

Bij de oprichting van de vennootschap

Wanneer een vennootschap wordt opgericht, zullen er aandelen moeten worden uitgegeven. Ze kunnen uitgegeven worden aan de oprichter(s) van de vennootschap of aan anderen die geld (of goederen) in de vennootschap inbrengen. De uitgifte van aandelen bij de oprichting wordt geregeld in de oprichtingsakte van de vennootschap. Dat is altijd een notariële akte. In dat geval is voor de uitgifte van aandelen geen afzonderlijke akte nodig.

 

Na de oprichting van een vennootschap

Bestaat de vennootschap al, dan is voor de uitgifte van nieuwe aandelen wel een afzonderlijke, notariële, akte vereist. De vennootschap die de aandelen uitgeeft en de personen aan wie de aandelen worden uitgegeven, zijn allen partij in de akte en dienen deze dus allemaal te ondertekenen.

 

Aandeelhoudersregister

De uitgifte van de aandelen moet worden opgenomen in het aandeelhoudersregister. Hoewel de verantwoordelijkheid bij de directie van de betreffende vennootschap ligt, maakt de notaris deze registratie in het algemeen in orde voor de vennootschap.