Testament, levenstestament en voogdij

 

Een testament is een notariële akte waarin u vastlegt wat uw wensen zijn na uw overlijden.

 

Iedereen die 16 jaar of ouder is, kan een testament laten opmaken. Vele redenen, ook fiscale, kunnen hierbij een rol spelen. Testamenten moeten worden opgemaakt door een notaris. De notaris legt de uiterste wil vast in een notariële akte: het testament. Ook adviseert hij daarbij over mogelijke bepalingen in uw specifieke situatie.

 

Het wijzigen van een testament is op elk moment mogelijk door het maken van een nieuw testament. Elke wijziging of herroeping moet weer via een notaris geregeld worden. Het verscheuren van een afschrift van een bestaand testament heeft geen rechtskracht, het testament blijft dan gewoon geldig.

 

De notaris zorgt ervoor dat het testament wordt geregistreerd bij het Centraal Testamentenregister.

 

Wij adviseren u graag over het opstellen of wijzigen van een testament en het opnemen van verschillende bepalingen en regelingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Levenstestament

Er zijn situaties waarin u zelf (tijdelijk of definitief) niet meer kunt handelen, bijvoorbeeld indien u door ziekte niet aanspreekbaar bent of door dementie uw wil niet langer rechtsgeldig kunt bepalen. U kunt nu al regelingen treffen omtrent wat er dan moet gebeuren. Zo kunt u bijvoorbeeld  een gevolmachtigde benoemen die namens u mag optreden, een regeling treffen voor uw onderneming of  wensen vastleggen omtrent uw verzorging.

 

Levenstestamenten zijn maatwerk. Wij hebben ruime ervaring ermee, dus maak gerust een afspraak om de mogelijkheden door te nemen.

 

 

 

 

 

 

 

Voogdij

Wanneer de ouders van een minderjarig kind (jonger dan 18 jaar) met elkaar gehuwd zijn, oefenen zij gezamenlijk het ouderlijk gezag uit. Ouders van een kind die niet met elkaar gehuwd zijn, dienen het gezamenlijk ouderlijk gezag bij de rechtbank aan te vragen.

 

Overlijdt één van de ouders, dan krijgt in geval van gezamenlijk ouderlijk gezag de ander automatisch het ouderlijk gezag. Echter wanneer beide ouders komen te overlijden, is de vraag: “Wie gaat er voor de kinderen zorgen?” Om dit te regelen kunt u een notariële voogdijakte op laten stellen. De voogdijbenoeming wordt over het algemeen opgenomen in een testament.

 

Een voogd kan de benoeming pas accepteren ná het overlijden van beide ouders en hoeft dus niet bij de ondertekening van de akte aanwezig te zijn. Mocht er geen voogd zijn aangewezen op het moment van overlijden van beide ouders, dan zal de kantonrechter een voogd aanwijzen. Wilt u dit voorkomen, dan is het verstandig de door u gewenste voogd bij uw notaris in een akte te benoemen.