Download hier

relevante brochures

 

 

 

Offerte aanvragen

 

Offerte aanvragen

Statutenwijziging Stichting / Vereniging

 

Statutenwijziging van een stichting

Een statutenwijziging van een stichting is niet altijd mogelijk. Alleen wanneer de statuten deze mogelijkheid bieden, kan de stichting overgaan tot wijziging. Het is meestal het bestuur van de stichting dat tot de wijziging besluit. De statuten bepalen hoe het besluit totstandkomt.

Soms is goedkeuring van een ander orgaan of een andere instantie vereist. De statuten bepalen dit zelf. Een wijziging moet bij notariële akte geschieden en er dient opgave van gedaan te worden bij de Kamer van Koophandel.

 

Is een wijziging volgens de statuten niet mogelijk, maar vindt men deze toch noodzakelijk, dan kan de rechtbank op verzoek van de oprichter, het stichtingsbestuur of het openbaar ministerie goedkeuring verlenen om de statuten te wijzigen. De rechter zal hiertoe alleen overgaan als ongewijzigde handhaving van de statuten zou leiden tot gevolgen die bij de oprichting niet bedoeld konden zijn.

 

Statutenwijziging van een vereniging

Wanneer het de statutenwijziging van een vereniging betreft, dan besluit de algemene ledenvergadering tot de wijziging. Ook bij de vereniging kan goedkeuring van een ander orgaan of andere instantie verlangd worden. De statuten bepalen hoeveel leden aanwezig of vertegenwoordigd moeten zijn om tot statutenwijziging te kunnen besluiten.

 

Tenzij de statuten anders bepalen is een tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist. Is de vereniging bij notariële akte opgericht, dan moet de statutenwijziging ook bij notariële akte plaatsvinden en tevens dient deze wijziging te worden opgegeven bij de Kamer van Koophandel.