Download hier

relevante brochures

 

 

 

Offerte aanvragen

 

Offerte aanvragen

Statutenwijziging BV / NV

 

In de statuten wordt de interne organisatie van de Besloten Vennootschap (B.V.) of Naamloze Vennootschap (N.V.) geregeld. De statuten van een B.V. of N.V. zijn vastgelegd in de notariële akte van oprichting en kunnen daarna bij notariële akte worden gewijzigd.

 

Up-to-date houden van uw statuten

Uw organisatie is geen statisch geheel, maar wijzigt regelmatig. Daarom kunnen de statuten van een B.V. of N.V. te allen tijde worden gewijzigd. Samen met u bepalen we wat de noodzakelijke wijzigingen zijn, en adviseren wij u bij het optimaliseren van aanvullende bepalingen en het up-to-date houden van de statuten.

Vervolgens dient de algemene vergadering van aandeelhouders een besluit te nemen. De wijze waarop het aandeelhoudersbesluit genomen moet worden is vastgelegd in de statuten van de B.V. en N.V. alsmede in de wet. Die besluitvorming wordt door ons begeleid en de noodzakelijke stukken daarvoor worden door ons opgesteld.

De wijziging zelf geschiedt altijd bij notariële akte, die wij uiteraard ook voorbereiden.

 

Flex-B.V.

Door de ingrijpende wijziging van de wetgeving per 1 oktober 2012 is het raadzaam uw statuten te laten checken en waar nodig aan te passen. Onze sectie ondernemingsrecht is u daarbij graag van dienst.