Estate Planning België

 

Belgische schenkingen bij Nederlandse notariële akte.

 

Inwoners van België kunnen door middel van een akte bij een Nederlandse notaris vermogensbestanddelen (zoals geld, aandelen in vennootschappen, obligaties, schuldvorderingen, roerende zaken (bijvoorbeeld inboedel, voertuigen en kunst)) schenken.

Als Nederlander dient u wel ten minste 10 jaar uit Nederland te zijn geëmigreerd. Als buitenlander dient u langer dan 1 jaar buiten Nederland te wonen.

Over deze schenkingen is zowel in Nederland als in België geen schenkbelasting/registratierecht verschuldigd, mits de schenker nog minimaal 3 jaar na aktedatum blijft leven.

In het Vlaams gewest geldt voor schenkingen van “familiale ondernemingen” een termijn van 7 jaar.

 

De notariële akte heeft de volgende voordelen:

  • u kunt zaken schenken terwijl u zich het vruchtgebruik voorbehoudt. Zo behoudt u zelf de inkomsten en de zeggenschap over het geschonkene (let op: deze mogelijkheid geldt niet voor het Vlaams gewest);
  • de datum van de schenking staat vast;
  • een recht van terugkeer kan worden opgenomen. U kunt daarmee de schenking ongedaan maken in geval de begiftigde voor u overlijdt;
  • u kunt bepalen dat de geschonken goederen en wat daarvoor in de plaats komt privé-eigendom blijven van de begiftigde;
  • een bepaling kan worden opgenomen dat de schenking kan worden ontbonden indien de begiftigde zijn verplichtingen uit de schenkingsakte niet nakomt.

 

In geval van een schenking van een verzekeringsovereenkomst is een voorbehoud van vruchtgebruik niet mogelijk. Om een soortgelijke situatie te bewerkstelligen kun je de volle eigendom van de polis schenken en bepalen dat de begiftigde een bepaald percentage van de afkoopwaarde van de verzekeringsovereenkomst jaarlijks moet uitkeren aan de schenker.

 

Deze voordelen kent de gewone Belgische handgift, waarbij je alleen daadwerkelijk de eigendom zonder verdere bepalingen kunt schenken, niet.

 

Ook is het natuurlijk mogelijk (volle) eigendom te schenken zonder dat u zich het vruchtgebruik voorbehoudt.

 

De akten kunnen worden opgemaakt en gepasseerd in het Nederlands, Frans, Duits en Engels.

 

Meer informatie kunt u krijgen bij onze specialisten:

 

 

notaris mr. Maurick Giesbers

doorkiesnummer +31433298113

e-mail:m.giesbers@vhn-notarissen.nl

 

en

 

notaris mr. Rob Steegmans

doorkiesnummer +31433298114

e-mail: r.steegmans@vhn-notarissen.nl