Download hier

relevante brochures

 

 

 

Offerte aanvragen

 

Offerte aanvragen

Scheiden

 

Als twee mensen uit elkaar gaan, volgt zeker niet de makkelijkste tijd. Emotionele aspecten, tegengestelde belangen, de positie van de kinderen en allerlei andere zaken moet men in het oog houden. Er is sprake van verdeling van goederen en schulden, maar ook het regelen van bijvoorbeeld pensioenrechten. Vaak is het inschakelen van een notaris verplicht i.v.m. eigen huis of oversluiting van een hypotheek.

 

Maar op zo’n moment wilt u bijvoorbeeld ook uw testamenten aanpassen, eventueel ook met het oog op de positie van andere familie- of ex-familieleden.

 

In het geval van een eigen onderneming of aandelen in een onderneming heeft een scheiding ingrijpende gevolgen voor de zakelijke verhoudingen. Er dient dan van alles geregeld te worden om de bedrijfscontinuiteit te waarborgen.

 

Maar de notaris kan meer voor u betekenen: de notaris-scheidingsbemiddelaar regelt de hele echtscheiding uitgaande van het voorbereiden van uw toekomst, en begeleidt u bij een nieuwe start. In alle gevallen is de positie van uw notaris de rol van onafhankelijk deskundige die de belangen van beide parijen optimaal tot elkaar kan brengen.

 

Kijk ook naar deze video, waarin uitleg wordt gegeven over de rol van de notaris bij echtscheiding.

 

 

Scheidingsbemiddeling

Dit is het regelen van de scheiding door partijen samen met de notaris als echtscheidingsbemiddelaar. Nadat de afspraken door partijen zijn vastgelegd in een echtscheidingconvenant kan door middel van een advocaat het verzoek tot echtscheiding ingediend worden.

 

Dit hele proces kan de notaris begeleiden en gaat op die manier over het algemeen sneller dan een scheiding waarbij elke partij zijn eigen advocaat heeft. De notaris is onpartijdig en onafhankelijk en staat als het ware als bemiddelaar tussen beide partijen in. Voorwaarde voor het slagen van bemiddeling is wel dat beide partijen de wil hebben om samen tot een oplossing te komen.

 

De notaris stelt een echtscheidingsconvenant op waarin de volgende zaken geregeld kunnen worden:

 

 • Omgangsregeling kinderen
 • Alimentatie kinderen
 • Alimentatie echtgenoot
 • Bewoning huis
 • Verdeling gemeenschappelijke goederen en afwikkeling huwelijkse voorwaarden
 • Verdeling inboedel, bankrekeningen, enz.
 • Verdeling pensioenen

 

Er zijn echter nog veel meer zaken waar rekening mee gehouden moet worden. Het is dan ook verstandig om u goed te laten informeren en begeleiden. Voor uitgebreide informatie en objectief advies in uw persoonlijke situatie kunt u contact opnemen met onze scheidingsbemiddelaar, mr. Rob Steegmans.

 

 

Verdeling bij uit elkaar gaan

Er komt veel kijken bij een (echt)scheiding of uit elkaar gaan na samengewoond te hebben. De notaris adviseert u, zorgt voor uw belangenbehartiging en stelt voor u de benodigde akten op.

In de akte van verdeling worden onder meer afspraken opgenomen over:

 

 • Datum van echtscheiding
 • Toedeling van woning, roerende zaken, banksaldi, polissen e.d.
 • Waarde van de woning
 • Hoogte van de hypotheek
 • Waarde van levensverzekeringen
 • Winst op de woning
 • Voortzetting van de hypotheek
 • Afspraken over betaling / teruggave van belasting
 • Afspraken over pensioenen

 

Voor het maken van een afspraak of het opvragen van informatie kunt u contact met ons opnemen.