Download hier

relevante brochures

 

 

 

Offerte aanvragen

 

Offerte aanvragen

Oprichting BV / NV

 

De Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.) en de Naamloze Vennootschap (N.V.) zijn rechtspersonen met een maatschappelijk kapitaal dat in aandelen verdeeld is. Degenen die deelnemen in het kapitaal van de vennootschap zijn de aandeelhouders.

 

De B.V. en de N.V. worden opgericht bij een notariële akte van oprichting. Deze akte van oprichting bevat de statuten van de vennootschap. Talloze facetten spelen bij het vaststellen van de statuten een rol. Wij maken de akte helemaal op maat voor u, en optimaal voor uw organisatie.

 

De Flex-BV

Vanaf 1 oktober 2012 wordt het recht voor de B.V. helemaal gewijzigd. De wet wordt flexibeler en de knellende voorschriften over kapitaalbescherming verdwijnen uit de wet.  Meer dan ooit is het van belang om een kundige adviseur in te schakelen die uw statuten checkt en samen met u kijkt hoe u gebruik kunt maken van de nieuwe mogelijkheden.

 

Overeenkomst tussen aandeelhouders

Indien er meerdere aandeelhouders in een Besloten Vennootschap (B.V.) of Naamloze Vennootschap (N.V.) zijn, kan het van belang zijn om tussen de aandeelhouders een overeenkomst te sluiten. In deze overeenkomst worden afspraken opgenomen welke niet in de statuten van de B.V. of N.V. voorkomen. In een aandeelhoudersovereenkomst kunnen bijvoorbeeld afspraken worden vastgelegd ten aanzien van:

 

  • Het aanbieden van aandelen ingeval een aandeelhouder arbeidsongeschikt raakt
  • De vaststelling van de koopsom van de aandelen
  • Een zogenaamd concurrentiebeding
  • Het stemgedrag van de aandeelhouders in de algemene vergadering van aandeelhouders

 

Uiteraard is de inhoud van een aandeelhoudersovereenkomst geheel afhankelijk van de betreffende situatie.

 

Volstorting aandelen

De aandeelhouders dienen de bij hen te plaatsen aandelen vol te storten. Veelal gebeurt dit doordat de aandeelhouder contant geld in de B.V. of N.V. stort.

Hiertoe is het bij de N.V. noodzakelijk bij een bank een bankrekening te openen ten name van de N.V., waarop de aandeelhouders het te storten bedrag overmaken. Zodra het geld op de betreffende rekening staat stelt de bank een verklaring op (bankverklaring) en zendt deze bankverklaring naar de notaris. Het minimum kapitaal voor oprichting van een N.V. is thans 45.000 euro.

 

Bij de B.V. is er door de invoering van de Flex-BV per 1 oktober 2012 geen minimum kapitaal meer vereist. Ook met 100 euro of 1000 euro kunt u een vennootschap oprichten. Uiteraard dient het kapitaal wel zodanig te worden bepaald dat u er de onderneming op verantwoorde wijze mee kunt drijven. Anders kan er alsnog aansprakelijkheid ontstaan.

 

Volstorting op de aandelen kan ook plaatsvinden door middel van inbreng van bijvoorbeeld een onderneming. In dat geval is bij de N.V. een verklaring van een accountant (accountantsverklaring) vereist, waaruit blijkt dat de waarde van hetgeen wordt ingebracht ten minste gelijk is aan het bedrag dat op de aandelen gestort moet worden.

Voor de B.V. is het voldoende dat er een beschrijving is. Maar let op: als de waarde van de inbreng onvoldoende blijkt te zijn kan dat tot aansprakelijkheid leiden!

 

Wij zorgen verder uiteraard voor de inschrijving van de vennootschap in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en we leggen een aandeelhoudersregister voor u aan.