Download hier

relevante brochures

 

Aankoop van een huis

Verkoop van een huis

 

Offerte aanvragen

 

Offerte aanvragen

Nieuwbouwprojecten

 

De notaris houdt zich bezig met notariële advisering omtrent de juridische en fiscale aspecten van de voorbereiding van nieuwbouwprojecten en de uitwerking daarvan in de vorm van overeenkomsten en notariële akten. Werkzaamheden die daartoe onder andere behoren zijn:

 

  • Het opstellen van en/of adviseren omtrent samenwerkings- en ontwikkelingsovereenkomsten alsmede overeenkomsten tot gronduitgifte door overheden
  • Het kadastraal verwerken van gewenste kavelstructuren
  • Advisering rondom omzetbelasting en overdrachtsbelasting
  • Advisering bij en uitwerking van koop-/aannemingsovereenkomsten, erfdienstbaarheden, opstalrechten, erfpachtrechten, mandeligheden, appartementensplitsingen en akten van levering

 

Nieuwbouwwoningen

Bij een nieuwbouwwoning koopt u in principe een huis ‘van papier’. Het huis bestaat immers nog niet. Er wordt daarom bij nieuwbouwwoningen niet alleen een koopovereenkomst gesloten, maar ook een aannemingsovereenkomst. In de koop-/aannemingsovereenkomst zijn regels opgenomen over:

 

  • Tijdstip van eigendomsoverdracht van grond en huis
  • Verrekening van verschillen tussen werkelijke en opgegeven maten
  • Hoogte van de eventuele waarborgsom
  • Wijze van betaling en het vervallen van de termijnen van grond- en bouwkosten
  • Moment van oplevering
  • Ook hier is het van belang dat de notaris tijdig wordt ingeschakeld. De notaris overziet alle juridische consequenties op dit terrein.