Mediation

 

Wie een geschil heeft wil daar zo snel mogelijk van af. Normale, werkbare verhoudingen tussen partijen hebben de voorkeur boven juridische steekspellen. Die laatste monden vaak uit in procedures bij de rechter en kosten veel tijd, energie en geld. Bovendien vormt een vonnis niet altijd een oplossing. Steeds vaker valt daarom de keuze op een andere vorm van conflictbeheersing: Mediation.

 

Mediation: de oplossing

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil door een onafhankelijke derde: een mediator of bemiddelaar. Vrijwel elk geschil heeft een oplossing, die voor alle betrokkenen aanvaardbaar is. Maar vaak zien partijen die in een conflict zijn verwikkeld die oplossing niet. Hulp van een mediator kan daarin verandering brengen.

 

De mediator neemt geen standpunt in, maar helpt de partijen om een eigen oplossing te vinden. Vaak blijkt dat gezamenlijk een compromis kan worden bereikt, waarmee alle betrokkenen tevreden zijn. Vandaar dat het groeiend aantal geschillen wordt opgelost door mediation, zowel in zakelijke als persoonlijke kwesties. Een groot voordeel daarvan is dat de relatie tussen partijen niet onnodig beschadigd wordt.

 

Voordelen

Mediation kent een groot aantal voordelen boven andere vormen van geschillenbeheersing. De belangrijkste hiervan zijn:

 

  • Snelheid
  • Kostenbeheersing
  • Informele procedure
  • Deskundige begeleiding
  • Actieve rol van partijen
  • Ruimte voor creatieve oplossingen
  • Geen onnodige beschadiging van relaties
  • Gezamenlijke oplossing = win-win resultaat

 

Klik hier om een video over mediation en echtscheiding af te spelen.

 

Wilt u meer weten of een afspraak maken om uw situatie door te nemen?

Neem via ons secretariaat contact op met Rob Steegmans. Telefonisch op 043-3298100 of per e-mail.