IT-Notaris

 

Vereniging IT-notaris: Bescherming van Intellectueel Eigendom en Software Escrow bij de IT-notaris

Intellectuele eigendom beschermt voortbrengselen van de geest. Het is een verzamelnaam voor in wetten en (internationale) verdragen geregelde rechten waaronder auteursrecht, merkenrecht, octrooiwet en databankenrecht. Voor de bescherming van software is voornamelijk het auteursrecht van belang. Auteursrecht op software ontstaat bij het maken van de (bron)code. Ook op de bijbehorende documentatie is auteursrecht van toepassing.

Dit soort auteursrechten (= eigendomsrechten) verdient optimale bescherming. De nieuw ontwikkelde diensten van de IT-notaris zijn gericht op de bescherming van deze IE-rechten. Naast de software escrowregelingen, die al door de IT-notaris worden aangeboden, kunt u vanaf heden bij de IT-notaris terecht voor de registratie van Intellectuele Eigendomsrechten, de overdracht van IE-rechten en de verpanding ervan. Vereniging IT-notaris is het specialisatieorgaan van alle IT-notarissen in Nederland. Vereniging IT-notaris heeft zich als doel gesteld een bijdrage te leveren aan de rechtszekerheid in de informatiemaatschappij. Bekijk hier beide producten.

 

 

Software Escrow bij de IT-notaris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereniging IT-notaris

Vereniging IT-notaris is het specialisatieorgaan van alle IT-notarissen in Nederland. Vereniging IT-notaris heeft zich als doel gesteld een bijdrage te leveren aan de rechtszekerheid in de informatiemaatschappij. Vereniging IT-notaris is geaccrediteerd door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie als specialisatieorgaan.

 

De webportal van IT-Notaris is het centrale platform van Vereniging IT-notaris, waarop relevante informatie te vinden is voor zowel IT aanbieders als IT afnemers. De webportal bevat onder andere een kennisbank op het gebied van IT en Recht en informatie over de producten en diensten van de IT-notaris.

 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden en kansen, die de IT-notaris u kan bieden? Neem dan contact met ons op.