Internationaal Privaatrecht, ofwel de rechtsregels die gelden zijn in situaties met een buitenlands tintje.

 

Ieder land kent zijn eigen rechtsregels hoe gehandeld dient te worden in situaties met een buitenlands tintje, dit noemt men de regels van Internationaal Privaatrecht (hierna: IPR).

Doordat die regels per land vaak verschillend zijn, kunnen er problemen bestaan.

Het is niet vanzelfsprekend dat in een situatie altijd automatisch het recht van uw nationaliteit of woonplaats geldt.

 

Denk daarbij aan de volgende situaties:

  • U bent Nederlander, maar u woont in het buitenland;
  • U en uw partner hebben verschillende nationaliteiten;
  • U heeft bezittingen in het buitenland;
  • U bent in het buitenland getrouwd en wil scheiden of uw huwelijksvoorwaarden aanpassen.

 

Door internationale verdragen en Europese verordeningen wordt er voor gezorgd dat de regels van international privaatrecht (hierna: IPR) zoveel mogelijk uniform zijn. Hierdoor worden problemen voorkomen.

Echter, de aangeboden oplossing is niet altijd voor u de meest ideale.

Door een bepaalde rechtskeuze te maken kunt u vaak zelf sturen welk recht op uw situatie van toepassing moet zijn.

 

Onderstaand 2 voorbeelden:

 

Voorbeeld 1

U en uw partner wonen in België, u heeft beiden de Nederlandse nationaliteit. U bent getrouwd en heeft kinderen. U heeft geen testament gemaakt. Indien u overlijdt is zowel naar Nederlands recht als naar Belgisch recht het Belgische erfrecht op u van toepassing.

Het Belgische erfrecht geeft de langstlevende echtgenoot minder vrijheid van handelen dan het Nederlandse erfrecht. Door een rechtskeuze te maken voor Nederlands recht kunt u ervoor zorgen dat u als langstlevende vrij kan beschikken over de bezittingen van u en uw echtgenoot.

 

Voorbeeld 2

U heeft een vakantiewoning in Frankrijk. U woont in Duitsland.

U bent Nederlander en bent getrouwd met een francaise.

Vraag 1: bent u getrouwd onder het Duitse, Nederlandse of Franse huwelijksvermogensrecht.

Vraag 2: Welk erfrecht is van toepassing op uw nalatenschap: Duits, Nederlands of wellicht ook Frans.

Vraag 3: Met welke erfbelasting heft u te maken Duitse, Franse of Nederlandse,  misschien wel alledrie.

Vraag 4: Welke keuzes kunt u maken door het beste aan te sluiten bij de door uw gewenste situatie.

 

Bovenstaand zijn slechts 2 van de vele te geven voorbeelden uit de praktijk

 

Wat kunnen wij als VHN Notarissen voor u doen?

 

Ons kantoor heeft specialisten op deze bijzondere tak van sport.

Daarnaast en wellicht nog even belangrijk beschikken wij over een internationaal netwerk van notarissen, advocaten en fiscale adviseurs.

 

Graag helpen wij u bij het ontwarren van de kluwen van het IPR.

 

Hoe?

  • Het geven van adviezen over:
  • Huwelijksvoorwaarden;
  • Testamenten
  • Samenlevingscontracten;
  • Begeleiden van aankoop huis in het buitenland

 

Meer informatie krijgt u bij:

 

notaris mr. Rob Steegmans

doorkiesnummer +31433298114

e-mail: r.steegmans@vhn-notarissen.nl