Download hier

relevante brochures

 

 

 

Offerte aanvragen

 

Offerte aanvragen

Erfdienstbaarheden

 

Een erfdienstbaarheid houdt in dat een erf / woning / bedrijfspand dienstbaar is aan een ander erf / woning / bedrijfspand. Ofwel, een erfdienstbaarheid is een recht dat vastzit aan de eigendom van bijvoorbeeld een huis of een perceel grond, waarbij de eigenaar van dit stuk grond iets moet toestaan ten gunste van de eigenaar van een ander stuk grond, die dat recht heeft.

Het bestaan van een erfdienstbaarheid vereist dus minimaal twee percelen van verschillende eigenaars, waarbij op het ene erf een last rust en waarbij het andere erf een voordeel geniet.

 

De meest bekende en wellicht ook meest voorkomende erfdienstbaarheid is het ‘recht van overpad’. Zoals bijvoorbeeld de situatie dat de ene eigenaar het recht heeft om over het erf te lopen van de andere eigenaar om bij zijn achterdeur te komen. Andere voorbeelden zijn het recht van uitzicht, bronrecht, natuurlijke erfdienstbaarheden (b.v. waterafloop) en erfdienstbaarheden in verband met nutsvoorzieningen. Het recht is gebonden aan het eigendom van het erf en gaat bij verkoop dus over naar de nieuwe eigenaar. Erfdienstbaarheden zijn in principe geregistreerd bij het Kadaster.

 

Als potentiële koper van een woning doet u er verstandig aan om u vooraf hieromtrent door uw makelaar of gemeente te laten informeren. De notaris zal hier ook aandacht aan besteden.

 

Voor het vastleggen of het opzeggen van een erfdienstbaarheid is een notariële akte nodig. Vaak worden de erfdienstbaarheden al in de akte van levering opgenomen, zodat alles in één akte staat vermeld.