Echtscheidingsbemiddeling

 

Een speciale tak van sport binnen de mediation is de scheidingsbemiddeling.

Dit is binnen ons kantoor het specialisme van Rob Steegmans.

 

Hij stelt zich als volgt voor:

 

‘Ik ben Rob Steegmans, notaris te Maastricht en sinds 1985 werkzaam in de algemene notariële praktijk (specialisatie personen- en familierecht). Ik ben getrouwd en heb twee kinderen. Het oplossen van conflicten buiten de rechter om heeft altijd mijn interesse gehad. Vaak mondt een geschil tussen twee of meer partijen nodeloos uit in een conflict, omdat er bijvoorbeeld sprake is van miscommunicatie of verkeerde verwachtingen of denkbeelden. Mijn grootste uitdaging is een tussen partijen ontstaan conflict terug te brengen tot een zakelijk geschil, waarna partijen op een volwassen manier dit geschil kunnen oplossen. Op die manier lopen kinderen van scheidende partijen ook de minste schade op, zo is mijn overtuiging en ervaring.

 

Mediationtechnieken bij conflictbemiddelingen

Ik vind dat het toepassen van mediationtechnieken bij conflictbemiddelingen -in het bijzonder bij scheidingsbemiddeling- sterk is aan te bevelen. Dat is de reden waarom ik de kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn op een hoger, professioneler peil heb gebracht en nog breng door het volgen van een aantal cursussen:

 

 • 2004 cursus tot VMSN-mediator (www.vmsn.nl);
 • 2005 cursus alimentatierekenen;
 • 2006 cursus notariële scheidingsbemiddelaar;
 • 2006 cursus forensisch mediator (www.forensischemediation.nl).
 • 2006 – heden, diverse vakinhoudelijke verdiepingscursussen

 

Tijdens de verschillende opleidingen en verdiepingscursussen heb ik mij onder meer de volgende onderwerpen eigen gemaakt:

 

 • het opstellen van een (echt)scheidingsconvenant
 • verdieping in het huwelijksvermogensrecht
 • maken van een ouderschapsplan
 • pensioenverevening en -verrekening
 • fiscale gevolgen van echtscheiding
 • levensverzekeringen en echtscheiding
 • alimentatierekenen
 • echtscheidingsprocesrecht
 • kinderen en echtscheiding
 • psychologische gevolgen van echtscheiding

 

Graag help ik u.