Download hier

relevante brochures

 

 

 

Offerte aanvragen

 

Offerte aanvragen

Bedrijfsopvolging

 

Bij bedrijfsopvolging is sprake van de situatie waarbij de ondernemer zijn bedrijf overdraagt aan een kind of aan een kandidaat uit het bedrijf zelf.

 

De ondernemer kan zijn opvolging laten vastleggen in een testament. Maar hij kan het ook reeds bij leven regelen. Wordt de bedrijfsopvolging ‘bij leven’ geregeld, dan heeft de ondernemer het bijkomend voordeel om zelf actief betrokken te zijn bij de uitvoering van de overdracht aan zijn opvolger.

 

Bij een testamentaire regeling van de opvolging kunnen tegengestelde belangen tussen de opvolger en de erfgenamen voor problemen zorgen.

 

Waarborg / garanties

Hoewel de voorkeur moet uitgaan naar een regeling ‘bij leven’, is een testamentaire regeling beter dan geen regeling. Een regeling ‘bij leven’ of een testament moet zo zijn opgesteld dat het een waarborg geeft voor:

 

  • de continuïteit van de onderneming
  • de pensioenvoorziening van de vertrekkende ondernemer en/of diens nabestaanden
  • een kader, waarin de opvolger ongestoord kan werken
  • een fiscaal gunstig klimaat voor de overgang
  • overdracht van quota en subsidies

 

Voorwaarden

Bedrijfsopvolging vindt niet zo maar plaats. De beoogde opvolger moet zich gekwalificeerd hebben en moet ook over de financiële middelen kunnen beschikken om daadwerkelijk te kunnen overnemen. Bedrijfsopvolging is daarmee een traject dat liefst tijdig wordt ingezet. Alleen dan kunnen alle mogelijkheden worden bekeken en benut.

 

Bedrijfsopvolging & de notaris

De notaris is een onmisbare schakel in dit proces van bedrijfsopvolging. Wij kunnen de mogelijkheden met u verkennen en u helpen de noodzakelijke stappen in kaart te brengen en uit te voeren. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de belastingadviseur en accountant.